Průhonické toulky do minulosti

V polovině července se uskutečnilo v Dendrologické zahradě v Průhonicích setkání kolegů a přátel na výstavě Květiny v zahradnické tradici Průhonic. Vedle prohlídky rostlin v doprovodu šlechtitelů z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., došlo také na slavnostní výsadbu lípy k 90. narozeninám prof. Jiřího Marečka a odhalení lavičky Ing. Karla Hiekeho.

O samotné  výstavě promluvil Ing. Adam Baroš z VÚKOZ. Výstava je již čtvrtá v pořadí, první rok byly vystavovány mečíky a jiřinky, druhý hvězdnice a chryzantémy, loni petrklíče a tulipány a letos tu mají expozici pelargonií a petúnií, hrachory a novoguinejské balzamíny. Celou výstavu přehledně shrnuje katalog a na panelech uvnitř návštěvnického centra byla k vidění celá historie šlechtění květin v Průhonicích. Pětiletý projekt s názvem Průhonice jako zahradnický fenomén, více než stoletá tradice introdukce, šlechtění a použití okrasných bylin, v rámci kterého výstavy v Průhonicích VÚKOZ pořádal, letos končí. Podle Ing. Baroše pochází nejstarší záznam o pěstování květin v Průhonicích z roku 1900, kdy byla na soupisu rostlin pěstovaných pro Průhonický park zmíněna třemdava bílá (Dictamnus albus). V dalších letech už tam byly zaznamenány desítky druhů rostlin. Pravděpodobně se tu tedy pěstovaly květiny i dříve, ale začaly se zapisovat až na začátku 20. století. Tento projekt byl financovaný v rámci grantu NAKI II zastřešeném Ministerstvem kultury a součástí výstavy je, jak již bylo zmíněno, katalog, který shrnuje veškeré kultury, se kterými se ve výzkumném ústavu pracovalo, a to nejen v Průhonicích a v rámci Dendrologické společnosti a později ve VÚKOZ. Nejen šlechtění, ale i použití a zkoušení sortimentu tu má tradici více než 50 let.*

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 9/2020.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *