Prezentace zahradnických oborů ve sněmovně

Asociace zahradnických společenstev (AZS), ve spolupráci se svazy a organizacemi působícími napříč spektrem zahradnických oborů, uspořádala prezentační výstavu v poslanecké sněmovně. Hlavním cílem akce, která byla slavnostně zahájena 6. května, je přiblížení tohoto sektoru zemědělské výroby našim zákonodárcům.

Uspořádání výstavy je jedna z forem, jakou chce AZS poukázat na význam zahradnictví, které je pro zemědělskou produkci zdrojem přidané hodnoty s vysokou produkcí, podílí se na utváření krajiny a zlepšování životního prostředí. Akce navazuje na intenzivní jednání AZS na vládní úrovni, která mají vést ke zviditelnění a zvýšení podpory tohoto zemědělského sektoru. Ze zúčasněných organizací jmenujme například Svaz květinářů a floristů ČR, Ovocnářskou unii ČR, Zelinářskou unii Čech a Moravy nebo Svaz pěstitelů chmele. Svůj prostor k prezentaci mají také výzkumné ústavy či odborné školy, které se podílejí na vzdělávání a výchově kvalifikovaných pracovníků.

Výstava potrvá až do 8. května, kdy bude v rámci dnů otevřených dveří v Poslanecké sněmovně zpřístupněna také široké veřejnosti. Prostory prohlídkové trasy jsou vyzdobeny květinovými dekoracemi vytvořenými studenty České zahradnické akademie Mělník.

Daniela Urešová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *