Archiv pro rubriku: Ovocnářství

Filtr

Možnosti pěstování zahradnických rostlin v solárních sklenících

Příspěvek navazuje na článek z čísla 11/2013 (str. 14). Čínské solární skleníky jsou v současné době používány pro kontinuální výrobu a dodávky zahradnických komodit zejména pro zimní a jarní trhy. Oproti minulosti je současný sortiment výpěstků poměrně široký. Produkce v těchto sklenících zahrnuje veškeré druhy zelenin (včetně těch u nás...

Kategorie: Nezařazené, Ovocnářství, Vinohradnictví, Zelinářství

Fyziologická onemocnění jablek vyvolaná nízkou teplotou

Chladový stres je, až na některé plodiny, jako jsou kořenová zelenina, košťáloviny, všeobecně přítomný v pěstitelském období, ale i posklizňovém skladování. Velmi citlivá jsou rajčata, okurky či subtropické ovoce. Pro plody jablek je chladový stres málo vnímaný, protože citlivost jednotlivých odrůd je rozdílná, vnější znaky bývají zaměňovány s hnědnutím dužniny...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Výsledky hodnocení růstu vybraných odrůd slivoní

Souhrn Příspěvek hodnotí dynamiku růstu stromů u 28 odrůd slivoní pomologického typu švestky a pološvestky do sedmého roku po výsadbě založené na podzim 2005 ve tvaru vřetene. Intenzita růstu daných kombinací odrůdy a podnože se sledovala jednak podle přírůstků plochy průřezu kmene za celé vegetační období 2006 až 2012, jednak...

Kategorie: Ovocnářství

Virus mozaiky jabloně

Výnosy, kvalita produkce i životnost výsadeb ovocných plodin jsou ohrožovány celou řadou chorob. Významnou skupinu jejich původců tvoří viry. Důsledky napadení stromů sice v tomto případě většinou nejsou tak výrazné, jako je tomu například u strupovitosti jádrovin, ale jsou trvalé a k určitým ztrátám potom dochází každoročně.

Kategorie: Nezařazené, Ovocnářství

Prezentace zahradnických oborů ve sněmovně

Asociace zahradnických společenstev (AZS), ve spolupráci se svazy a organizacemi působícími napříč spektrem zahradnických oborů, uspořádala prezentační výstavu v poslanecké sněmovně. Hlavním cílem akce, která byla slavnostně zahájena 6. května, je přiblížení tohoto sektoru zemědělské výroby našim zákonodárcům.

Kategorie: Květinářství, Nezařazené, Ovocnářství, Reportáž, Školkařství, Trh - politika, Veřejná zeleň, Vinohradnictví, Vzdělávání, Zelinářství

Čínské skleníky – budoucnost a perspektiva českého zahradnictví?

Problematiku současné skleníkové produkce zahradnických komodit v České republice dokáže popsat asi každý zkušený zahradník. Nicméně stručně řečeno pro ty, co nejsou znalí problematiky v tomto oboru: současné skleníkové konstrukce vyžadují vysoké počáteční investice a současně jsou zde vysoké provozní náklady (zejména na vytápění v období kolísání teplot či jinak...

Kategorie: Ovocnářství

Růstová charakteristika Cydonia oblonga Mill.

Kdouloň obecná Cydonia oblonga Mill. se řadí mezi méně známé ovocné dřeviny, které v současnosti bývají stále častěji vysazovány především drobnými pěstiteli, avšak i zahradnickými podniky. Kdouloň pochází z oblastí Malé Asie, a proto je u nás doporučováno její pěstování v nejteplejších lokalitách. Růst kdouloní je jedním z ukazatelů možnosti...

Kategorie: Ovocnářství

jablka, choroby jablek, moniliniová choroba

Hodnocení účinnosti pomocného přípravku Myco-Sin Vin na původce moniliniové hniloby jablek

Souhrn V laboratorních testech byla hodnocena účinnost přípravku Myco-Sin VIN proti moniliniové hnilobě jablek. Jako standard byl použit fungicid Horizon 250 EW, kontrolní varianta zůstala bez ošetření. Pro experiment byla vybrána odrůda jablek ´Jonagold´. Po aplikaci přípravků na plody bylo ovoce uměle naočkováno houbou Monilinia fructigena. Ve variantě s přípravkem...

Kategorie: Ovocnářství