Archiv pro rubriku: Ovocnářství

Filtr

Štítenka zhoubná – staronový škůdce našich sadů

Jabloň patří mezi náročné plodiny na ochranu proti patogenům a škůdcům. Významné škody na tomto ovocném druhu může způsobit řada škůdců. V posledních letech se k nim přidala také štítenka zhoubná (Diaspidiotus perniciosus), která začíná být opět významným problémem v některých sadech na jižní Moravě. Pojďme se na následujících řádcích...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Současný stav produkce broskví v ČR

Pěstování broskvoní v České republice nemá v posledních letech pozitivní vývoj. Mezi hlavní příčiny tohoto stavu můžeme uvést pokles zájmu pěstitelů díky nízkým výkupním cenám, existenci obchodních řetězců, které určují tuzemské prodejní ceny a podporují především importované ovoce ze zahraničí, zastaralé odrůdové spektrum, převahu tržních výsadeb přestárlého charakteru a šířící...

Kategorie: Ovocnářství

Ríbezle a ich pestovanie

Ríbezle patria medzi ovocné druhy, ktoré sa tešia veľkej obľube najmä v hobby sektore pre svoju nenáročnosť na starostlivosť a plody vysokej nutričnej hodnoty. Žiaľ v profesionálnom sektore je situácia horšia, nové výsadby nevznikajú a tie, ktoré ostali, sú viac-menej stratové. Príčinou je dostatok kvalitného výsadbového materiálu aj dostatok kvalitných...

Kategorie: Ovocnářství

Novější odrůdy jahodníku

Pěstitelé jahodníku v České republice začali pěstovat novinky odrůd většinou pocházející z Nizozemska, Francie, Velké Británie a Itálie. Těmto novým odrůdám dávají přednost i přesto, že jsou mnohem náročnější na vytvoření optimálních podmínek pro pěstování nebo podmínek podobných, ve kterých byly vyšlechtěné.

Kategorie: Ovocnářství

Virulence patogenu Venturia inaequalis na genotypech jabloní nesoucích geny rezistence

Cílem této práce bylo hodnocení virulence houby Venturia inaequalis (Cooke) Wint. na souboru indikačních hostitelských genotypů (Bus a kol., 2009) v lokalitě Holovousy ve východních Čechách ve čtyřech vegetačních sezónách v letech 2010–2013. Hodnocení bylo prováděno na listech po primárních infekcích na genotypech vysázených na jaře v roce 2010 do...

Kategorie: Ovocnářství

Výnosy švestek a pološvestek tvarovaných jako vřeteno

Příspěvek navazuje na článek z předchozího čísla Zahradnictví, v němž byl hodnocen růst vybraných odrůd slivoní pomologického typu švestky a pološvestky u výsadby založené na podzim 2005 ve tvaru vřetene. Pokud jde o absolutní výnosy, v průměru na strom se do sedmého roku po výsadbě sklidilo nejvíce plodů u odrůdy...

Kategorie: Ovocnářství

Možnosti pěstování zahradnických rostlin v solárních sklenících

Příspěvek navazuje na článek z čísla 11/2013 (str. 14). Čínské solární skleníky jsou v současné době používány pro kontinuální výrobu a dodávky zahradnických komodit zejména pro zimní a jarní trhy. Oproti minulosti je současný sortiment výpěstků poměrně široký. Produkce v těchto sklenících zahrnuje veškeré druhy zelenin (včetně těch u nás...

Kategorie: Nezařazené, Ovocnářství, Vinohradnictví, Zelinářství

Fyziologická onemocnění jablek vyvolaná nízkou teplotou

Chladový stres je, až na některé plodiny, jako jsou kořenová zelenina, košťáloviny, všeobecně přítomný v pěstitelském období, ale i posklizňovém skladování. Velmi citlivá jsou rajčata, okurky či subtropické ovoce. Pro plody jablek je chladový stres málo vnímaný, protože citlivost jednotlivých odrůd je rozdílná, vnější znaky bývají zaměňovány s hnědnutím dužniny...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Výsledky hodnocení růstu vybraných odrůd slivoní

Souhrn Příspěvek hodnotí dynamiku růstu stromů u 28 odrůd slivoní pomologického typu švestky a pološvestky do sedmého roku po výsadbě založené na podzim 2005 ve tvaru vřetene. Intenzita růstu daných kombinací odrůdy a podnože se sledovala jednak podle přírůstků plochy průřezu kmene za celé vegetační období 2006 až 2012, jednak...

Kategorie: Ovocnářství

Virus mozaiky jabloně

Výnosy, kvalita produkce i životnost výsadeb ovocných plodin jsou ohrožovány celou řadou chorob. Významnou skupinu jejich původců tvoří viry. Důsledky napadení stromů sice v tomto případě většinou nejsou tak výrazné, jako je tomu například u strupovitosti jádrovin, ale jsou trvalé a k určitým ztrátám potom dochází každoročně.

Kategorie: Nezařazené, Ovocnářství