Archiv pro rubriku: Ovocnářství

Filtr

Škodcovia listov orecha kráľovského

Orech kráľovský (Juglans regia L.) sa vyskytuje takmer na celom území našej republiky, s výnimkou vysokohorských pásiem (rastie v nadmorskej výške do 900 m). Je obľúbeným ovocím nielen na konzum v čerstvom stave, ale aj surovinou v potravinárskom priemysle, kozmetike a pod. Jeho drevo sa využíva v nábytkárstve a v...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Intenzivní pěstební systém

V oblasti Kolínska a Českobrodska má ovocnářství dlouholetou tradici, sahající v novodobých dějinách do první poloviny 19. století. Kolem roku 1900 již na území regionu působí několik specializovaných pěstitelů ovocných stromů, avšak mimořádná změna nastává v roce 1975, kdy je Ministerstvem zemědělství ČSSR schválena tzv. Koncepce rozvoje ovoce a zeleniny...

Kategorie: Ovocnářství

Pôdno-klimaticke podmienky pre pestovanie marhúľ

Marhuľa obyčajná (Prunus armeniaca L. v zahraničnej literatúre; syn. Armeniaca vulgaris Lam., i v domácej literatúre) patria medzi ovocné druhy, o ktorých môžeme povedať, že progresívny vývoj na Slovensku naštartovali už v pestovateľsky zložitých povojnových rokoch (r. 1948) a oproti broskyniam mali výrazný a dlhodobý náskok v počtoch marhuľových stromov...

Kategorie: Ovocnářství

Ověření přípravků na dospělce drtníka ovocného

V poslední době stoupá počet případů napadení porostů ovocných dřevin drtníkem ovocným (Xyleborus dispar). Hlavní příčinou napadení je jakékoliv oslabení daného stromu či celého porostu. Nebezpečí drtníka spočívá v tom, že vedle přímého poškození dřeva při vyhlodávání chodeb současně infikuje strom houbami, které zapříčiňují následné odumírání. Monitoring výskytu drtníka se...

Kategorie: Ovocnářství

Jahodáři rokovali o aktuálních tématech

Současná situace v jahodářství, hlavní škůdci při pěstování jahodníku, pesticidní ochrana či extrémy počasí a jejich dopady na pěstování jahodníku nebo mikrobiální kontaminace potravin rostlinného původu – taková byla stěžejní témata vzdělávacího semináře určeného pro pěstitele jahodníků....

Kategorie: Ovocnářství

Srovnání účinnosti pesticidů Signum a Sporgon 50 WP proti moniliniové spále višní

Účinnost nového fungicidu Signum byla srovnávána se standardem Sporgon 50 WP v testech prováděných v roce 2013 ve VŠÚO Holovousy. Maloparcelkové pokusy byly uskutečněny na odrůdě višně ´Morela pozdní´. V testech byl samostatně hodnocen výskyt choroby na květech a výhonech. Účinnost ošetření přípravkem Signum dosáhla u květů 93,4 % a...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Moderní zemědělství – úspěchy a vyhlídky Kišiněv 2013

Ve dnech 8. 10. až 12. 10. 2013 jsme se zúčastnili setkání mezinárodního významu organizovaného Státní zemědělskou univerzitou Moldavska v Kišiněvě zaměřeného na nové technologií pěstování a tržní realizace některých druhů drobného ovoce. Sympozium pořádané k 80. výročí vzniku Moldavské státní zemědělské univerzity v Kišiněvě bylo tematicky rozděleno na tři...

Kategorie: Ovocnářství

Vývoj počtu a plochy listů jabloní

V příspěvku jsou zpracovány výsledky měření počtu a plochy listů na letorostech čtyř odrůd jabloní nedestruktivní metodou prováděných v roce 2013 ve VŠÚO Holovousy s. r. o. Sledováním počtu listů a měřením listové plochy z jejich šířky a délky u čtyř odrůd jabloní ve vegetačním období se podařilo prokázat, že...

Kategorie: Ovocnářství