Archiv pro rubriku: Ekologie

Filtr

Ministerstva chtějí umožnit postavit ve vinicích a sadech fotovoltaické panely

Zemědělci by mohli mít možnost postavit ve vinicích, chmelnicích a sadech fotovoltaické panely. Umožnit by jim to měla novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Pracuje na ní ministerstvo životního prostředí (MŽP), které o tom informovalo v tiskové zprávě po dnešní poradě MŽP a ministerstva zemědělství. Podpora tzv. agrovoltaiky...

Kategorie: Ekologie, Ekonomika, Energie, Trh - politika, Zahradnictví

ČZU pořádá konferenci Tropentag 2022

Fakulta tropického zemědělství ČZU (FTZ ČZU) vás srdečně zve na největší evropskou mezioborovou konferenci na téma výzkumu v oblasti tropického a subtropického zemědělství, potravinové bezpečnosti, managementu přírodních zdrojů, ochrany životního prostředí a rozvoji venkova především v tropech a subtropech, pořádanou ve dnech 14.–16. září 2022 na České zemědělské univerzitě v Praze (ČZU) na téma "Může agroekologické zemědělství nasytit svět? Pohled zemědělců a akademické obce."...

Kategorie: Ekologie, Konference, školství, Svazy a školy, Vzdělávání

Visegrad Grant project No. 22030020

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studíí Mendelovy univerzity se účastní jako jeden z partnerů Višegrádského projektu č. 22030020 s názvem Adopting good practices to improve regional environmental or climate plans in an innovative way. Základním problémem programové oblasti je, že zatím nejsme schopni uspokojovat naše moderní každodenní potřeby zcela ekologicky. Potřebujeme...

Kategorie: Ekologie, školství, Svazy a školy, Vzdělávání

Zemědělské hospodaření a Cena za krajinu 2021

Zemědělské hospodaření, které bylo oceněno jako příkladné Cenou za krajinu 2021, je zaměřené na podporu mimoprodukčních funkcí poškozené agrární krajiny. Řeší kromě „produkčního“ hospodaření na orné půdě, ovocných sadech, travních porostech a pozemcích se zalesněnou půdou komplexně návrh, zakládání, následnou péči, údržbu a správu široké škály agroenvironmentálních a klimatických...

Kategorie: Ekologie, Krajina, Příroda, realizace a údržba zeleně, Zahradnictví

Loňské léto bylo v Evropě nejteplejší od začátku měření, uvádí Copernicus

Loňské léto bylo v Evropě nejteplejší od začátku měření, teploty byly o jeden stupeň Celsia vyšší než průměr. Uvádí to zpráva evropské služby Copernicus, která monitoruje stav klimatu. Počasí v letních měsících doprovázely silné kontrasty. Zatímco jihoevropské státy v létě 2021 zaznamenaly rekordní počet extrémně horkých dnů a v...

Kategorie: Ekologie, Meteorologie, Příroda, Věda a výzkum, Zahradnictví

Rostliny ostrovních stanovišť jsou lépe vybaveny pro přežití a regeneraci po narušení

Rostliny vázané na půdní ostrovy mají zvláštní vlastnosti, které jim pomáhají vytrvávat na místě. Výzkum vědců Botanického ústavu AV ČR odpověděl otázku, které vlastnosti to jsou a jakou strategii používají druhy specializované na půdní ostrovy k úspěšnému přežití v těchto podmínkách. Výsledky studie byly publikovány v předním mezinárodním časopise Global...

Kategorie: Ekologie, Krajina, Věda a výzkum, Vzdělávání

Setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů naší květeny

Pracovní skupina pro ochranu přírody České botanické společnosti ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Botanickým ústavem AV ČR a Přírodovědeckou fakultou  pořádají 9. ročník Tematického setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů naší květeny pořádaný jako vzpomínka na Víta Grulicha, dlouholetého aktivního účastníka těchto setkání. Jako obvykle...

Kategorie: Ekologie, Krajina, Příroda

Hodina Země 2022: Snižme závislost na fosilních palivech

V sobotu 26. března si již po patnácté připomeneme Hodinu Země.  Symbolickým zhasnutím světel po dobu jedné hodiny ve 20:30 všichni účastníci vyjadřují podporu ochraně klimatu a životního prostředí. Do celosvětové akce Světového fondu na ochranu přírody (WWF) se tradičně zapojí i Ministerstvo životního prostředí. „Dnes více než jindy...

Kategorie: Ekologie, Ekonomika, Zahradnictví

Tento víkend uklidíme svět, v Česku už potřicáté

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) letos opět pořádá dobrovolnické akce Ukliďme svět. Hlavní jarní úklidový termín je tuto sobotu 26. března. Černé skládky však tisícovky dobrovolníků budou uklízet po celý rok. Jubilejnímu třicátému ročníku akce Ukliďme svět udělilo záštitu Ministerstvo životního prostředí a podporuje ji i ministryně životního prostředí...

Kategorie: Ekologie, Krajina, Příroda, realizace a údržba zeleně, Zahradnictví

Priority vodního hospodářství v ČR

Prioritou vodního hospodářství do následujících let je zajistit dostatečné a kvalitní zdroje vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou, pro energetiku, průmysl i zemědělství. V praxi to mimo jiné znamená zajistit propojování vodárenských i vodohospodářských soustav, realizovat opatření podporující zadržování vody v krajině, sledovat možnosti potřebných akumulací povrchových vod, a...

Kategorie: Ekologie, Vodní, Zahradnictví, Zemědělství, Životní prostředí