Archiv autora: Lucie Poláková

Filtr

Trvalky a trávy Severní Ameriky

Tento článek volně navazuje na dva předchozí, ale nebude se již věnovat druhům a výsadbám suššího charakteru, ale bude zaměřen na převážně prérijní, vzrůstnější byliny, které se vyskytují častěji ve východních a rovněž vlhčích oblastech Severní Ameriky a které jsou v současnosti pěstovány v expozicích Botanické zahrady hl. m. Prahy. Samotný...

Kategorie: Květinářství, Zahradnictví

Odtok srážek z extenzivních zelených střech

Na odtok srážkové vody z extenzivních střech má zásadní vliv skladba vegetačního souvrství a sklon střechy. Pro konkrétní skladbu a sklon lze stanovit tzv. součinitel odtoku, který charakterizuje schopnost zelené střechy odvádět srážkovou vodu. Hodnota součinitele odtoku je závislá na použité metodě, především na počátečním nasycení vegetačního souvrství. V laboratorních...

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Školkařství, Zahradnictví

Mechanizační prostředky pro sklizeň luskové zeleniny

Z hospodářského i ekonomického hlediska představuje pěstování rostlin z čeledi Fabaceae, do které jsou řazeny jednotlivé druhy luskovin, druhou nejvýznamnější čeleď kulturních rostlin s přibližně 27% podílem světové produkce. Pěstování většiny luskovin se zaměřuje na produkci suchých semen určených pro lidskou spotřebu nebo semen určených pro výživu hospodářských zvířat. Jedná se...

Kategorie: Zahradnictví, Zelinářství

Obnova parkového náměstí aneb jak se sžít s vodou ve městě

Role dešťové vody ve městě se v uplynulých letech výrazně změnila. Původně na ni bylo nahlíženo jako na problém, nyní je to celebrita a vážený spolupracovník. Pojďte se začíst, jak si s vodou podalo ruce nové parkové náměstí v Brně-Řečkovicích. Název Řečkovice vznikl od množství vodních pramenů, říček, stékajících z úbočí kopce...

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Zahradnictví

Květináři: spolupráce na prvním místě

Květinářské a floristické dny spolu s členskou schůzí Svazu květinářů a floristů České republiky (SKF ČR) letos proběhly koncem června v oranžérii Výstaviště Flora Olomouc, a. s. V rámci dvoudenní akce se účastníci vypravili do zdejšího Rozária, prohlédli si Olomouc s průvodcem, zavítali do výrobní části podniku a zahradního centra Florcenter, měli...

Kategorie: Ekonomika, Květinářství, Trh - politika, Zahradnictví

Nejen květinová výstava jako přehlídka zahradnického umu

V polovině července pozvala společnost Plantana s. r. o. své zákazníky, profesionální zahradníky do západních Čech na prezentační akci nejen květinových novinek, ale i nových odrůd bylinek, zeleniny a drobného ovoce pro příští sezónu. Součástí programu byla také prohlídka klatovského Zahradnictví Papež s výstavou sortimentu firem Syngenta Flowers, Hishtil, Lubera Edibles, Hogendoorn a Royal van Zanten,...

Kategorie: Květinářství, Školkařství, Výstavy, Zahradnictví

Již třicet let dělají svět krásnější

Společnost AGRO CS a. s. oslavila v polovině června ve svém areálu v České Skalici s velkou pompou tři desítky let své existence. Pro hosty si připravila zábavně-relaxační odpoledne a také tour po výrobních areálech. V Říkově představila unikátní kompaktovací linku na výrobu hnojiv, jedinou svého druhu v Evropě, novou robotickou linku...

Kategorie: Květinářství, Reportáž, Školkařství, Zahradnictví

Houba Peronospora aquilegiicola – nové riziko pro pěstování orlíčků

Houbový patogen Peronospora aquilegiicola napadá jak divoce rostoucí orlíčky, tak i jejich zahradní kultivary, na kterých působí nevratné škody. Vzhledem k tomu, že tento škodlivý organismus byl nedávno zaznamenán v několika evropských zemích, představuje významné riziko pro pěstování těchto půvabných rostlin i v České republice. Patogen se šíří infikovaným materiálem hostitelských rostlin....

Kategorie: Květinářství, Ochrana rostlin, Zahradnictví

Zásah v národním parku České Švýcarsko by mohl skončit likvidací

Zásah v národním parku České Švýcarsko by dnes mohl skončit likvidací. Už dříve to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček s tím, že v každém případě opustí park většina hasičů i techniky. Hasiči by také mohli předat správě národního parku poslední hašené území. Ředitel má dnes dopoledne přijet do...

Kategorie: Ekologie, Krajina, Příroda, Zahradnictví